maandag 28 februari 2011

Koptienden Loosdrecht 1600-1608

1600.

Hilversum anno 1600:

Lambert Jansz Hoeck overgenomen van
Willem Jan Ghijsen VIJ c.op
Overgenomen van Jan Gerritsz Timmerman VIJ cop
Noch overgenomen van Wychert Jacob Moeijen IIIJ cop
Offgeset op Claes Gerbertsz IIIJ cop
Op Thijmen Gerritsz IIJ cop
Op Ghijsbert Rijcxz inde Loesdrecht IIIJ cop facit VJ cop
Ellert Gerritsz IIIJ spt IIIJ cop
Overgenomen van Cornelis Splyntersz
gecomen van Pieter Adryaensz IJ cop
Affgeset op Willem Jacobsz Loenen 1 spt
woenende inde Loesdrecht
Adriaen Walichsz inde Loesdrecht inde plaets van
Henrick Petersz Roeloff IIIJ cop
Van Jan Jansz Lap IIIJ cop
twelck verdonckert zoude zijn
daeromme te visiteren ouder boecken
nae Jan voorsz.
Affgeset op Peter Ghijsbertsz woenende inde
Loesdrecht IJ cop
ende compt daermede nye in’t boeck
Ebbe Jansz Licht VI spt VIJ cop
overgenomen van Thijman Lambertsz IIJ cop
Van Rijck Thijmansz alias Rebel V cop
Affgeset op Aert Jacobsz inde Loesdrecht V cop
Overgenomen van Aerdt Jacobsz wonende
inde Loesdrecht V cop facit VIJ spt VIJ cop
Dirck Ghijsbertsz inde Loesdrecht overgenomen van
Anthonis Berentsz VI cop
Van Floor Henricxsz IIIJ cop
Affgeset op Aert Jacobsz VJ cop facit. IIIJ cop
Geertgen Gerrits Willem Manten wijff inde Loesdrecht
inde plaets van Thonis Elbertsz IIIJ cop
Betaald bij Adriaen Willem Bartsz inde Loes-
drecht overgenomen van Willem Gerrit
Adriaensz vande Loesdrecht IIJ cop
noch overgenomen van Gerritsz tot Hilfersum IIJ cop facit. VIJ cop
Affgeset op Adryaen Cornelisz Moen inde
Loesdrecht IIJ cop
comende daermede nye in’t boeck
Affgeset op Willem Adriaen Bertsz woenende
inde Loesdrecht IJ cop
ende compte nye in’t boeck
Wederomme affgeset die reste op Wouter
Adriaensz woenende omtrent Delft wezende IIJ cop
ende compte daermede nye in’t boeck
Goordt Willemsz woenende inde Loesdrecht inde plaets
van Thonis Berntsz IIIJ cop

Cortehoeff Anno 1600:
Aerdt Jacobsz inde Loesdrecht inde plaets van Meijer
Henrick Meijersz IIIJ cop
Overgenomen van Dirck Ghijsbertsz VJ cop
Overgenomen van Cors Henricxsz IJ cop
Van Ebbe Jansz Licht V cop
Offgeset op Cornelis Adriaensz Mouthaen IJ cop
Overgenomen van Jan Jacobsz IJ cop
Affgeset op Ebbe Jansz Licht V cop facit IJ spt
Sluy de anno 981 spt V cop
Voorszeide sluy heef Aerdt Jacobsz 't verschene
jaer betaelt op twee cop nae die hij verclaert dat
Arien Goverts woenende inde Loesdrecht die
compt te betalen boven de voonoemde IIIJ cop
Overgenomen van Jacob Thonis zijn vader IIIJ cop
Betaeld d'voorszeide sluy ende thyende op
IIIJ cop nae die Arijen Govertsz gehouden is te
geven
Affgeset op Adryaen Govertsz woenende inde
Loesdrecht IIIJ cop
ende compt daermede nye in’t boeck
Affgeset op Gerrit Dircxsz Vis IJ cop
Cornelis Adriaensz Mouthaen woenende inde Loesdrecht
overgenomen van Jacob Ysacxz IJ cop facit IIIJ cop
Sluy de anno 99
Willem Adriaen Bartsz inde Loesdrecht overgenomen
van Ghijsbert Jacobsz Jongert IIIJ cop
Affgeset dvoorszeide thyend op Ghijsbert Jacobsz
Jongert in’t Hilverzummer boeck
Willem Adriaen Bertsz inde Loesdrecht comende
wederomme nye in’t boeck
Overgenomen van Adryaen Willem Bartsz IJ cop
Lambert Henricxsz inde Loesdrecht overgenomen van
Cornelis Elbertsz inde Loesdrecht IIIJ cop
Adryaen Govertsz woenende inde Loesdrecht comende
nye in’t boeck overgenomen van Aert Jacobsz IIJ cop
Ghijsbert Rijcxz woenende inde Loesdrecht overgenomen
van Lambert Jansz Hoeck I spt
Willem Jacobsz Loenen woenende inde Loesdrecht
overgenomen van Ellert Gerritsz I spt
Peter Ghijsbertsz woenende inde Loesdrecht comende
nye in’t boeck overgenomen van Dirck Claesz
Colffgyetter IJ cop
Adryaen Cornelisz Moen woenende inde Loesdrecht
comende nye in’t boeck overgenomen van
Adryaen Willem Bartsz IJ copInv. nr. 62

1601.

Hilfersum:

Goert Willemsz woenende inde Loesdrecht inde
plaets van Thonis Berntsz IIIJ cop
Geertgen Gerrits Willem Manten wijff inde Loesdrecht
inde plaets van Thonis Elbertsz IIIJ cop
Dirck Ghijsbertsz inde Loesdrecht overgenomen van
Anthonis Berntsz VI cop
Van Floor Henricxsz IIIJ cop
Affgeset op Aert Jacobsz VJ cop facit IIIJ cop

Cortehoeff Anno 1600:
Aerdt Jacobsz inde Loesdrecht inde plaets van
Meijer Henrick Meijersz IIIJ cop
Overgenomen van Dirck Ghijsbertsz VJ cop
Overgenomen van Gors Henricxz IJ cop
Van Elbert Jansz Licht V cop
Offgeset op Gornelis Adriaensz Mouthaen IJ cop
Overgenomen van Jacob Jacobsz IJ cop
Affgeset op Ebbe Jansz Licht V cop
Overgenomen van Jacob Thonis zijn vader IIIIJ cop
Affgeset op Adryaen Govertsz woenende
inde Loesdrecht IIIJ cop
Affgeset op Gerrit Dircxz Vis IJ cop facit I spynt IIJ cop
Sluy de anno 98 1spynt V cop
Betaald bij Jacob Woutersz Smith
Cornelis Adriaensz Mouthaen woenende inde Loesdrecht
overgenomen van Jacob Ysacxz IJ cop
Overgenomen van Aert Jacobsz IJ cop facit IIIJ cop
Willem Adryaen Bertsz inde Loesdrecht overgenomen
van Adryaen Willem Bartsz IJ cop
Lambert Henricxz inde Loesdrecht overgenomen
van Gornelis Elbertsz inde Loesdrecht IIIJ cop
Adryaen Govertsz woenende inde Loesdrecht comende
nye int boeck
Overgenomen van Aert Jacobsz IIIJ cop
Ghijsbert Rijcxz woenende inde Loesdrecht overgenomen
van Lambert Jansz Hoeck 1 spt
Willem Jacobsz Loenen woenende inde Loesdrecht
overgenomen van Ellert Gerritsz 1 spt
Peter Ghijsbertsz woenende inde Loesdrecht overgenomen
van Dirck Claesz Colffgyeter IJ cop
Adryaen Cornelisz Moen woenende inde Loesdrecht
overgenomen van Adryaen Willem Bartsz IJ cop


Inv. nr. 63

1603.

Hilfersum:

Goert Willemsz woenende inde Loesdrecht inde
plaets van Thonis Berntsz IIIJ cop
Geertgen Gerrits Willem Manten wijff inde Loesdrecht
inde plaets van Thonis Elbertsz IIIJ cop
Dirck Ghijsbertsz inde Loesdrecht overgenomen van
Anthonis Berntsz VI cop
Van Floor Henricxz IIIJ cop
Affgeset op Aert Jacobsz VJ cop facit. IIIJ cop
Ghijsbert Jacobsz 3ongert 1 spijnt IJ cop
Offgeset op Willem Adriaen Bertsz IIIJ cop
Offgeset op Willem Adryaen Bartsz woenende
inde Loesdrecht I spynt
Overgenomen van Bart Jacobsz V cop facit I spynt VIJ cop
Cortehoeff:
Aerdt Jacobsz inde Loesdrecht inde plaets van
Meijer Henrick Meijersz IIIJ cop
Overgenomen van Dirck Ghijsbertsz VJ cop
Overgenomen van Cors Henricxz IJ cop
Van Eblbert Jansz Licht V cop
Offgeset op Cornelis Adriaensz Mouthaen IJ cop
Overgenomen van Jacob Jacobsz IJ cop
Affgeset op Ebbe Jansz Licht V cop
Overgenomen van Jacob Thonis zijn vader IIIIJ cop
Affgeset op Adryaen Govertsz woenende inde
Loesdrecht IIIJ cop
Affgeset op Gerrit Dircxz Vis IJ cop facit I spynt IIJ cop
Dees bij Jacob Woutersz ende Lambert Elberts
Huijss (?)
affgeset op Willem Adryaens in de Loesdrecht I spynt
ende compt daermede nije in’t boeck
Affgeset op Lambert Elbertsz IIIIJ cop
Cornelis Adriaensz Mouthaen woenende inde Loesdrecht
overgenomen van Jacob Ysacxz IJ cop
Overgenomen van Aert Jacobsz IJ cop facit IIIJ cop
Willem Jansz woenende inde Loesdrecht in de plaets van
Willem Adrijaen Berthsz IJ cop
Lambert Henricxz inde Loesdrecht overgenomen van
Cornelis Elbertsz inde Loesdrecht IIIJ cop
Adryaen Govertsz woenende inde Loesdrecht
overgenomen van Aert Jacobsz IIIJ cop
Willem Adryaensz woenende inde Loesdrecht coemende
nije in’t boeck
overgenomen van Aerdt Jacobsz I spt
Ghijsbert Rijcxz woenende inde Loesdrecht overgenomen
van Lambert Jansz Hoeck I spt
Willem Jacobsz Loenen woenende inde Loesdrecht
overgenomen van Ellert Gerritsz I spynt
Peter Ghijsbertsz woenende inde Loesdrecht overgenomen
van Dirck Claesz Colffgyeter IJ cop
Adryaen Cornelisz Moen woenende inde Loesdrecht
overgenomen van Adryaen Willem Bartsz IJ cop

Inv. nr. 64

1605.

Hilfersum:

Goert Willemsz woenende inde Loesdrecht inde plaets
van Thonis Berntsz IIIJ cop
Geertgen Gerrits Willem Manten wijff inde Loesdrecht
inde plaets van Thonis Elbertsz IIIJ cop
Ghijsbert Jacobsz Jongert I spynt IJ cop
Offgeset op Willem Adriaen Bertsz IIIJ cop
Offgeset op Willem Adryaen Bartsz woenende
inde Loesdrecht I spynt
Overgenomen van Bart Jacobsz V cop
Affgeset op Claes Jacobsz Jongert IJ cop facit I spynt V cop
Cortehoeff:
Aerdt Jacobsz inde Loesdrecht inde plaets van Meijer
Henrick Meijersz IIIJ cop
Overgenomen van Dirck Ghijsbertsz VJ cop
Overgenomen van Cors Henricxz IJ cop
Van Elbert Jansz Licht V cop
Offgeset op Cornelis Adriaensz Mouthaen IJ cop
Overgenomen van Jacob Jacobsz IJ cop
Affgeset op Ebbe Jansz Licht V cop
Overgenomen van Jacob Thonis zijn vader IIIIJ cop
Affgeset op Adryaen Govertsz woenende
inde Loesdrecht IIIJ cop
Affgeset op Gerrit Dircxz Vis IJ cop
Affgeset op Willem Adriaens in de Loesdrecht I spynt
Affgeset op Lambert Elbertsz IIIIJ cop
Sluy de anno 1604 facit IJ cop
Cornelis Adriaensz Mouthaen woenende inde Loesdrecht
overgenomen van Jacob Ysacksz IJ cop
Overgenomen van Aert Jacobsz IJ cop facit IIIJ cop
Willem Jansz woenende inde Loesdrecht in de plaets van
Willem Adryaen Berthsz IJ cop
Lambert Henricxz inde Loesdrecht overgenomen van
Cornelis Elbertsz inde Loesdrecht IIIJ cop
Dees bij Gerrit Jannen inden Loesdrecht
Adryaen Govertsz woenende inde Loesdrecht
overgenomen van Aert Jacobsz IIIJ cop
Willem Adryaensz woenende inde Loesdrecht coemende
nye in’t boeck
overgenomen van Aert Jacobsz I spt
Ghijsbert Rijcxz woenende inde Loesdrecht overgenomen
van Lambert Jansz Hoeck I spt
Willem Jacobsz Loenen woenende inde Loesdrecht
overgenomen van Ellert Gerritsz I spynt
Peter Ghijsbertsz woenende inde Loesdrecht overgenomen
van Dirck Claesz Colffgyeter IJ cop
Adryaen Cornelisz Moen woenende inde Loesdrecht
overgenomen van Adryaen Willem Bartsz IJ cop


Inv. nr. 65

1606.

Hilfersum:

Goert Willemsz woenende inde Loesdrecht inde
plaets van Thonis Barents IIIJ cop
Sluij de anno 1605
Geertgen Gerrits Willem Manten wijff inde Loesdrecht
inde plaets van Thonis Elbertsz IIIJ cop
Sluij de anno 1605
Ghijsbert Jacobsz Jongert 1 spynt IJ cop
Offgeset op Willem Adriaen Bertsz IIIJ cop
Offgeset op Willem Adryaen Bartsz woenende
inde Loesdrecht I spynt
Overgenomen van Bart Jacobsz V cop
Affgeset op Claes Jacobsz Jongert IJ cop facit I spynt V cop

Cortehoeff:
Aerdt Jacobsz inde Loosdrecht inde plaets van Meijer
Henrick Meijersz IIIJ cop
Overgenomen van Dirck Ghijsbertsz VJ cop
Overgenomen van Cors Henricxz IJ cop
Van Eblbert Jansz Licht Vcop
Offgeset op Cornelis Adriaensz Mouthaen IJ cop
Overgenomen van Jacob Jacobsz IJ cop
Affgeset op Ebbe Jansz Licht V cop
Overgenomen van Jacob Thonis zijn vader IIIIJ cop
Affgeset op Adryaen Govertsz woonende inde
Loosdrecht IIIJ cop
Affgeset op Gerrit Dircxz Vis IJ cop
Affgeset op Willem Adriaensz inde Loosdrecht I spynt
Affgeset op Lambert Elbertsz IIIIJ cop
Sluy de anno 1604 facit IJ cop
Cornelis Adriaensz Mouthaen woonende inde Loosdrecht
overgenomen van Jacob Ysacksz IJ cop
Overgenomen van Aert Jacobsz IJ cop facit IIIJ cop
Sluy de anno 1605
Willem Jansz woonende inde Loosdrecht in de plaets
van Willem Adryaen Berthsz IJ cop
Adryaen Govertsz woonende inde Loosdrecht overgenomen
van Aert Jacobsz IIIJ cop
Affgeset d'voorsz thyendt op Thijmen Gerritsz
in’t Hilfersummer boeck
Willem Adriaensz woonende inde Loosdrecht overgenomen
van Aert Jacobsz I spt
Sluy de anno 1605
Ghijsbert Rijcxz woonende inde Loosdrecht overgenomen
van Lambert Jansz Hoeck I spt
Willem Jacobsz Loenen woonende inde Loosdrecht
overgenomen van Ellert Gerritsz I spynt
Peter Ghijsbertsz woonende inde Loosdrecht overgenomen
van Dirck Claesz Colffgyeter IJ cop
Adryaen Cornelisz Moen woonende inde Loosdrecht
overgenomen van Adryaen Willem Bartsz IJ cop

Inv. nr. 66
1608.
Hilfersum:
Goert Willemsz woonende inde Loodrecht inde plaets
van Thonis Barentsz IIIJ cop
Geertgen Gerrits Willem Manten wijff inde Loesdrecht
inde plaets van Thonis Elbertsz IIIJ cop
Cortehoeff:

Aerdt Jacobsz inde Loosdrecht inde plaets van Meijer
Henrick Meijersz IIIJ cop
Overgenomen van Dirck Ghijsbertsz VJ cop
Overgenomen van Cors Henricxz IJ cop
Van Eblbert Jansz Licht V cop
Offgeset op Cornelis Adriaensz Mouthaen IJ cop
Overgenomen van Jacob Jacobsz IJ cop
Affgeset op Ebbe Jansz Licht V cop
Overgenomen van Jacob Thonis zijn vader IIIIJ cop
Affgeset op Adryaen Govertsz woonende inde
Loosdrecht IIIJ cop
Affgeset op Gerrit Dircxz Vis IJ cop
Affgeset op Willem Adriaensz inde Loosdrecht I spynt
Affgeset op Lambert Elbertsz IIIJ cop
Sluy de anno 1604 facit IJ cop
Op Adriaen Govertsz woonende in de Loosdrecht IIIJ cop
Volgens de verclaringe van ….. moeten lasten
alles geconform…. Aert Jacobsz zeggen bij …..
Affgeset op Aryen Goevertsz desen thyent
Cornelis Adriaensz Mouthaen woonende inde Loosdrecht
overgenomen van Jacob Ysacksz IJ cop
Overgenomen van Aert Jacobsz IJ cop facit IIIJ cop
Sluij de anno 1605
Adryaen Govertsz woonende inde Loosdrecht
overgenomen van Aert Jacobsz IIIJ cop
Affgeset d'voorsz thyendt op Thijmen Gerritsz
in’t Hilfersummer boeck
Overgenomen van Aert Jacobsz in de Loesdrecht IJ cop
Willem Adriaensz woonende inde Loosdrecht overgenomen
van Aert Jacobsz I spt
Sluy de anno 1605
Ghijsbert Rijcxz woonende inde Loosdrecht overgenomen
van Lambert Jansz Hoeck I spt
Affgeset op Ghijsbert Jacobsz Jongert IJ cop
Peter Ghijsbertsz woonende inde Loosdrecht overgenomen
van Dirck Claesz Colffgyeter IJ cop